TUYỂN GẤP BAITO KHÔNG CẦN TIẾNG.

Tuyển 20 bạn baito làm ở xưởng phân hàng ga SHINURAYASHU 新浦安

Tiếng Nhật N5 ok. Có thể đi làm ngay

1. Ca ngày

14:00 ~ 23:00

Tuyển 10 bạn

Lương 1080/h

2. Ca đêm

12:00 ~ 9:00

Lương 1350/h

Hổ trợ 100% tiền đi laị

Địa điểm làm viêc cách ga 新浦安 10 phút xe Bus

Ưu điểm công việc.

Có người hướng dẫn Việt nam

Môi trường làm việc sach sẽ.

Công việc đơn giản, không có đồ nặng

Mọi chi tiết xin liên hệ.

Mr Dũng 080 3185 3426

hoặc facebook

https://www.facebook.com/thanhgiangseikou/

SHARE