TIẾNG NHẬT DÙNG CHO CÔNG VIỆC TÍNH TIỀN TRONG SIÊU THỊ, CỬA HÀNG, COMBINI

Công việc tính tiền ở Nhật được gọi là レジ reji, thường là ở siêu thị, cửa hàng, các cửa hàng tiện lợi combini...

Những từ vựng nên biết khi làm giấy tờ thủ tục

申込書 ,申請書(もうしこみしょ ,しんせいしょ): đơn đăng ký   申請人 (しんせいにん): người đăng ký, làm đơn   申し込む (もうしこむ): đăng ký   氏名 (しめい ), おなまえ: họ tên   ふりがな: phiên âm 住所 (じゅうしょ ):...

Một số mẫu câu hay dùng khi làm thêm ở Conbini

いらっしゃいませ: Xin mời quý khách tới cửa hàng ありがとうございます: Cảm ơn quý  khách またお越し(こし)くださいませ: Câu chào tiễn khách, mong được đón quý khách lần tới Hỏi khách...