Một số mẫu câu hay dùng khi làm thêm ở Conbini

いらっしゃいませ: Xin mời quý khách tới cửa hàng ありがとうございます: Cảm ơn quý  khách またお越し(こし)くださいませ: Câu chào tiễn khách, mong được đón quý khách lần tới Hỏi khách...

Từ vựng cần dùng khi đi tàu ở Nhật

電車(でんしゃ): tàu điện   バース: xe buýt   地下鉄(ちかてつ): tàu điện ngầm 終点(しゅうてん):điểm cuối của tuyến tàu   X線(せん): tuyến tàu X   始発(しはつ):chuyến tàu xuất phát đầu tiên trong ngày   終電(しゅうでん): chuyến tàu...

Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản

– しんじられない – shin ji ra rê nai : Không thể tin được. – すごい です ね – sư goi desu nê : Thật là...