TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 4 NĂM 2020

TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 4 NĂM  2020 THÔNG BÁO TUYỂN SINH KÌ THÁNG 4/2020 1. Đối tượng tuyển sinh – Học sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp...

DU HỌC THANH GIANG – TUYỂN SINH KỲ THÁNG 10/2018

TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 10 NĂM 2018 1. Đối tượng tuyển sinh – Học sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng,...

TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 4 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KÌ THÁNG 4/2020 1. Đối tượng tuyển sinh – Học sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại...

TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 10/2018

Tiếp nối cho sự thành công của các kỳ tuyển sinh trước đó, DU HỌC THANH GIANG thông báo tuyển sinh du học kỳ...