TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 1 NĂM 2021

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH KÌ THÁNG 1/2021 1. Đối tượng tuyển sinh – Học sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại...

🛑 [ 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 𝐊𝐘̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏 ]🛑

🔥 𝟏𝟎 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 đăng ký sớm nhất được tặng ngay 👉👉👉 👉 Tặng ngay bộ giáo trình Minna no Nihongo khi nhập học. 👉 Tặng ngay 1 áo đồng...

TUYỂN SINH DU HỌC KỲ T7 VÀ KỲ T10/2020

1. Đối tượng tuyển sinh – Học sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học dưới 30 tuổi. – Chưa từng...

TUYỂN SINH DU HỌC KỲ THÁNG 4 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KÌ THÁNG 4/2020 1. Đối tượng tuyển sinh – Học sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại...