Hà Nội thí điểm dạy tiếng Nhật trong bậc tiểu học

https://www.youtube.com/watch?v=tqKr3KW4UtQ *Thu thập: Trung tâm Nhật Ngữ THANH GIANG