MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG NHẤT – THANH GIANG SEIKOU

1. Xin chào tiếng Hàn 안녕하새요! An yong ha se yo 안녕하십니까! An yong ha sim ni kka 2.  Chúc ngủ ngon tiếng Hàn 잘자요!Jal ja yo 안영히 주무새요! An young hi...